Jesteśmy jedną z organizacji wspartych w tym roku przez Fundusz Akumulator Społeczny http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl, którego celem jest pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest on do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Jako młodej organizacji pozarządowej udało nam się otrzymać grant na Rozwój Stowarzyszenia Feeria, w ramach którego wyposażamy naszą organizację w niezbędne do prowadzenia działalności materiały.   Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.