Spotkamy się w ten grudniowy weekend z osobami, które prowadziły oraz uczestniczyły w projekcie, z którego się wywodzimy. To już rok od ostatniego zjazdu „Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego – narzędziem zmiany społecznej”. Wraz z przyjaciółmi ze Szwecji i Litwy zobaczymy się w Teatrze Gdynia Główna by zaktualizować sobie wiedzę o tym czy teraz wspaniali absolwenci BAITu się zajmują.