10.04.2015

Rejestracja Stowarzyszenia w KRS

Dzień, który można uznać za oficjalne narodziny Feerii jako nowej organizacji. To swoisty sukces – kto doświadczył procesu zakładania stowarzyszenia – ten wie o czym mowa