Notka o zmaganiach i o tych, którzy w nich pomagają

Notka o zmaganiach i o tych, którzy w nich pomagają

Młode organizacje nie mają lekko. Nawet potencjał w ludziach, chęć działania i analizy zapotrzebowań w zakresie działań społecznych to czasem zbyt mało, żeby realizować skrojone na miarę projekty o znaczących rezultatach.

Chcemy jednak podzielić się z Wami naszym doświadczeniem bycia organizacją wspartą przez Fundusz Akumulator Społeczny, którego operatorem jest Stowarzyszenie Morena [1].

Kilka miesięcy temu dostaliśmy grant na „Rozwój Stowarzyszenia Feeria” i musimy przyznać, że obecnie, będąc u schyłku realizacji tego projektu czujemy się mocniejszą, świetnie wyposażoną i gotową do działań (które już tuż za rogiem i już w progu) organizacją. Kłaniamy się nisko za pomoc i wsparcie Stowarzyszeniu Morena. Wszystkim młodym organizacjom polecamy taką współpracę.

Tymczasem rozpoczęliśmy już realizację projektu „Włączeni w kulturę” w ramach Programu „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”, którego operatorem jest Instytut Kultury Miejskiej [2].

Wraz z młodzieżą ze szkół (Zespół Szkół w Mrzezinie oraz Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku) będziemy przyglądać się kulturze jako zjawisku, które może być dla grup i jednostek zarówno doświadczeniem włączającym do pewnej wspólnoty, jak i wykluczającym z życia społecznego. Podczas warsztatów z zakresu sztuki współczesnej (video-art, instalacja artystyczna, performance) młodzież wspólnie będzie analizować dzieła i dyskutować o ich wpływie na budowanie więzi społecznych oraz oswajanie lęków przed nowym, innym. Wraz z uczestnikami zastanowimy się nad zjawiskiem wykluczenia kulturowo-społecznego, a następnie stworzymy własne dzieła artystyczne odnoszące się do podejmowanego tematu.

 

Oba projekty łączą się dla nas w ciągu przyczynowo-skutkowym – dzięki Akumulatorowi Społecznemu możemy działać w Sieci Kultury. Oba także oferują niesamowite wsparcie dla młodych organizacji. Dziękujemy!

 

[1] Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

akumulator_logo_black2015_logo_FIO_v1       102428

[2] Projekt “Włączeni w kulturę” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Bardzo Młoda Kultura”. Instytut Kultury Miejskiej, instytucja Kultury Miasta Gdańska, jest operatorem programu “Bardzo Młoda Kultura”.

siec_kultury_stopka

Leave a Reply

Your email address will not be published.