Po premierze “Escape World”

Po premierze “Escape World”

Po premierze “Escape World”

Spektaklu “Escape World” został zrealizowany w ramach projektu “FreeDOM – ku aktywności osób wychodzących z bezdomności” i wzięły w nim udział osoby wychodzące z bezdomności i podopieczni Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt trwał 3 miesiące i składał się z trzech etapów:

-zajęć scenariuszowych z Mariuszem Babickim. Babicki ze wspomnień 11 uczestników projektu stworzył tekst literacki – scenariusz spektaklu

– warsztatów aktorskich i ruchowych, prowadzonych przez Agatę Gregorkiewicz i Małgorzatę Polakowską

-etapu artystycznego – czyli przełożenia wszystkich elementów na działanie sceniczne, w reżyserii Małgorzaty Polakowskiej i Przemysława Jurewicza

Ukoronowaniem naszej 3-miesięcznej pracy był spektakl, którego premiera miała miejsce 19 czerwca w Teatrze Gdynia Główna. Moc teatru bierze się z ludzi – z tego, co oni dają mu z siebie tworząc spektakle, prezentując je i oglądając. Dlatego dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie magicznego świata “Escape World” – uczestnikom projektu, artystom, widzom. Swoim oddaniem, zaufaniem i wytrwałością sprawiacie, że FEERIA trwa i z powodzeniem realizuje swoją misję 🔥


Dziękujemy Konsulatowi Kultury za 3 miesiące gościny i zawsze życzliwe podejście do nas i naszych podopiecznych.


Dziękujemy Teatrowi Gdynia Główna i jego załodze za pomoc w realizacji całego wydarzenia.


Dziękujemy Miastu Gdynia za finansowe wsparcie projektu i zaufanie okazane naszemu Stowarzyszeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.