Raport z ewaluacji projektu “Słowo na L. Teatr Forum o sytuacji społecznej kobiet nieheteronormatywnych”

Raport z ewaluacji projektu “Słowo na L. Teatr Forum o sytuacji społecznej kobiet nieheteronormatywnych”

Celem projektu było przeciwdziałanie bierności społecznej, zapobieganie zjawisku wykluczania społecznego (lub niewidoczności) kobiet nieheteronormatywnych oraz poszerzenie świadomości społecznej o perspektywę lesbijek. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację interaktywnego spektaklu Teatru Forum pt. “Baby Dyke”, mocno osadzonego w rzeczywistości społecznej widzów i twórców spektaklu. 

Spektakl był wpisany w program obchodów Trójmiejskich Dni Równości i został zaprezentowany 17 września na Scenie Kameralnej Miejskiego Teatru Miniatura. Dwa, dwugodzinne, bezpłatne pokazy premierowe, dedykowane były zarówno uczestnikom Trójmiejskich Dni Równości, jak i uczniom i uczennicom szkół licealnych. Zapraszamy do lektury raportu!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.