Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Pandemia koronawirusa, diametralnie zmieniła nasze codzienne funkcjonowanie. Kolejne restrykcje wprowadzane przez władze państwowe oznaczały zamknięcie nas w domach, zredukowanie kontaktów społecznych, przeniesienie ogromnej części aktywności zawodowej i prywatnej do Internetu, zamrożenie wielu dotychczasowych działań. Zmiany te dotknęły chyba każdego obszaru naszego życia, oczywiście objęły także funkcjonowanie naszej organizacji. Nie chcieliśmy przenosić swoich dotychczasowych działań do Internetu głównie dlatego, że nasza działalność polega na budowaniu więzi między ludźmi, integracji, wzmacnianiu relacji. Dlatego postanowiliśmy na jakiś czas “zaparkować” i wrócić do aktywności, kiedy zostaną zniesione ograniczenia formalne, opadnie poziom emocji i zagubienia. Mimo
to, w ramach realizacji zadań społecznych, udało nam się zrealizować dwa projekty, przeprowadzić dwa warsztaty teatralno-kuglarskie i dotrzeć do kilkuset odbiorców.


Dziękujemy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji i Stowarzyszeniu 180 Stopni za współpracę!


Mamy nadzieję, że rok 2021 przyniesie więcej optymizmu i osiągniętych rezultatów.

Nasz #hot16challenge2 do odsłuchu tutaj

Leave a Reply

Your email address will not be published.