DRAGI ZA KRATAMI. TEATR FORUM W ARESZCIE ŚLEDCZYM Od września Małgorzata Polakowska i Julianna Graczyk z pomocą wychowawcy kpt. Adriana Głań, realizują projekt “Dragi za kratami. Teatr Forum w Areszcie Śledczym”. Uczestnikami warsztatów i jednocześnie twórcami spektaklu są mężczyźni osadzeni w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sami osadzeni, opowiadając o sobie, często wskazują na “błędy młodości”, jako przyczynę ich aktualnej sytuacji. Dlatego naszym zamierzeniem jest stworzenie warunków teatralnej profilaktyki, dzięki której młodzież będzie mogła wyciągnąć własne wnioski z doświadczenia osadzonych. Wspólnie z osadzonymi wyposażymy młodzież nie tylko w umiejętność diagnozowania zagrożeń, lecz także wskażemy im alternatywne sposoby radzenia sobie z nimi. Teatr Forum w tym wypadku jest znakomitą formą aktywnej pracy…