Zastrzyk energii z Akumulatora!

Zastrzyk energii z Akumulatora!

Jesteśmy jedną z organizacji wspartych w tym roku przez Fundusz Akumulator Społeczny http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl, którego celem jest pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest on do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Jako młodej organizacji pozarządowej udało nam się otrzymać grant na Rozwój Stowarzyszenia Feeria, w ramach którego wyposażamy naszą organizację w niezbędne do prowadzenia działalności materiały.

 

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

1024282015_logo_FIO_v1akumulator_logo_black

Leave a Reply

Your email address will not be published.